บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

( ส่วนงาน ทีเอ็มเค ไอทีเซอร์วิส )

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท /เดือน

รูปแบบการบริการ (พื้นที่บริการ จ.ชลบุรี และ ระยอง)

*** ให้บริการและจำหน่ายโปรแกรมบัญชี ***

  • ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Network ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
  •  ดูแลจัดการและสำรองข้อมูลใน Server ตามนโยบายของบริษัทลูกค้า
  • แก้ปัญหาการใช้งานเครื่อง Computer ให้กับuser
  • ดูแลและแก้ไขพร้อมติดตั้ง Standard Program หรือ Software เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
  • จัดทำระบบ Anti Virus System ในระบบเครือข่ายฯหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ทีมงานเจ้าหน้าที่ Helpdesk Support ประจำ Office คุณจึงมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว
  • ทีมงานเจ้าหน้าที่สำหรับ Onsite Support เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพด้วยเจ้าหน้าที่ไอทีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละส่วนงาน

อัตราค่าบริการดูแลคอมพิวเตอร์ (MA)

ราคานี้ให้บริการรวมทั้งเครื่อง server และ เครื่อง clien ทางบริษัทจะเข้าดูแลเดือนละ 1 ครั้ง

ลำดับ จำนวนเครื่อง อัตราค่าบริการ/เดือน
1 1 – 5 เครื่อง ราคา 2,000 บาท
2 6 – 10 เครื่อง ราคา 3,000 บาท
3 11 – 15 เครื่อง ราคา 3,500 บาท
4 16– 20 เครื่อง ราคา 6,000 บาท
5 21 – 25 เครื่อง ราคา 7,000 บาท