นามบัตร

นามบัตร

  • ขนาด 8.5 x 5.5 cm. / หรือขนาดเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ
  • กระดาษอาร์ต 250 แกรม / กระดาษอาร์ต 300 แกรม / กระดาษอาร์ต 210 แกรม / PVC 220 แกรม / กระดาษรีไซเคิล / กระดาษงาช้า / กระดาษคราฟ

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับทำนามบัตร (Name Card)

  • เคลือบ UV
  • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
  • เคลือบ Soprt UV
  • ปั้มนูน
  • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
  • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)