ABOUT US

ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยใช้ชื่อกิจการว่า www.thummarongkorn.com โดยเริ่มแรก มีทีมงานจากกลุ่มนิสิต และ นักศึกษาที่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และ กราฟฟิค

ต่อมาในปี 2555 ได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น www.tmkadvertising.com ด้วยผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทางเราได้จดทะเบียนพาณิชย์ ในนาม “ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทด์ซิ่ง” โดยมีคุณธำมรงค์ ใจสมัครรัก เป็นเจ้าของกิจการ และ เว็บไซต์ของเราได้รับ เครื่องหมาย “DBD Registered ” จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  “ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทด์ซิ่ง” ได้พัฒนาบุคคลากรและบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ

ในปี 2557 “ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทด์ซิ่ง” ได้จดทะเบียนนิติบุคคล โดยใช้ชื่อ “บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด” สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 581 หมู่ 4 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  ภายใต้การบริหารงานของ           คุณธำมรงค์ ใจสมัครรัก (กรรมการผู้จัดการ)

ในปี 2560 บริษัท ฯ ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ มาที่ 392/3 หมู่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในโซนจังหวัดชลบุรี และ ภาคตะวันออก (โดยย้ายมาในส่วนสำนักงาน ตัวโรงพิมพ์ยังคงตั้งอยู่สมุทรปราการ)

ในปี 2561 บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นเครือข่ายนักออกแบบ-สถานประกอบการสิ่งพิมพ์ และ Big Brother ของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC 4.0)      ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ยังให้บริการช่วยเหลือชุมชนในด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ และ ผลิตบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างให้ สำนักงานอุตสาหกรรมประจำจังหวัด ในภาคตะวันออกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าชุมชน    ทั้งนี้คุณธำมรงค์ ใจสมัครรัก ( กรรมการผู้จัดการ) ได้ร่วมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ  (วิทยากร) อาทิ หัวข้อ

  • แนวทางการส่งเสริม SMEs เพื่อการยกระดับสู่อุตสาหกรรม   (จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 )
  • การพัฒนาต่อยอดบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรอุตสาหกรรม (จัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี )

ปัจจุบันเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านเว็บไซต์ / คอมพิวเตอร์ / และช่างพิมพ์ พร้อมทีมงานฟรีแลนซ์ ที่มากประสบการณ์ ให้ท่านมั่นใจได้ว่า ผลงานทุกชิ้นของบริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้ผ่านการคัดกรอง ตรวจสอบคุณภาพ และ มีมาตรฐานที่ชัดเจน ตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งบริการหลังการขายและ พัฒนาระบบการติดตามสถานะงานให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย เพียง สแกน QR CODE ก็สามารถติดตามงานของลูกค้าได้ทันที